menu

Juridische vermeldingen

Deze site is eigendom van Android 34, een vereniging zonder winstoogmerk.

Maatschappelijke zetel: rue d'Anogrune, 140 - 1380 Lasne.

Contactgegevens : info@androïd34.be

Tel : +32 (0)477/745646

Ontwikkeling van de site en hosting: Proximedia Publicis Group

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site via eender welk procedé zonder de toelating van Android 34, is verboden en wordt beschouwd als namaak die bestraft kan worden.

Hetzelfde geldt voor de eventuele databases op de Internetsite die beschermd zijn door de wettelijke bepalingen.

De merken van de beheerder van de Internetsite en zijn partners, evenals de logo’s op de site, zijn elementen die beschermd zijn door de bepalingen van het intellectuele eigendomsrecht en mogen nooit, zonder de toestemming van de eigenaar, gereproduceerd/weergegeven worden – noch volledig, noch gedeeltelijk.

De in het kader van de Internetsite gebruikte hypertext links naar de partners werden vooraf goedgekeurd.  

Volg ons op Facebook

News

title nl
Date: 21/07/2019

Read More

title nl
Date: 27/04/2019

Read More
TOP